W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM

KRĘGOSŁUP

PARALECZENIE DYSKOPATII PREPARATEM DISCOGELCENTEZA

W leczeniu dyskopatii coraz częściej stosuje się małoinwazyjne metody. DISCOGEL® to elastyczna, żelowa proteza, w postaci sterylnego lepkiego preparatu (zawiera: alkohol etylowy, produkty pochodne celulozy oraz wolfram – czynnik nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich), która wstrzykiwana jest do jądra miażdżystego dysku.

Zabieg, w którym wykorzystuje się DISCOGEL® , trwa około 30 minut i wykonywany jest na sali operacyjnej. Pacjent poddany jest znieczuleniu miejscowemu i układany na brzuchu. Preparat wprowadzany jest przez cienką igłę do środka dysku. Żelowa proteza działa przeciwzapalnie, wypełniając pęknięcia w osłabionym pierścieniu włóknistym, blokując jednocześnie receptory bólowe tam umiejscowione. Dodatkowo wzmacnia struktury dysku i stwarza doskonałe warunki sprzyjające szybkiemu i trwałemu wygojeniu wypukliny.

DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE OSTRZYKNIĘCIE STAWÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH
Diagnostyczno-terapeutyczne ostrzyknięcie stawów i korzeni nerwowych jest to iniekcja, która w swoim założenia ma przynieść pacjentowi zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa. Zabieg ma również za zadanie wskazać miejsce, w którym powstaje ból.

KOŃCZYNY DOLNE I STAWY BIODROWE

ARTROSKOPIA

Na czym polega?

To małoinwazyjna metoda diagnostyczna, dzięki której można przeprowadzić ocenę struktur wewnątrzstawowych bez konieczności dłuższej rekonwalescencji.

Jakie są wskazania artroskopii stawu kolanowego?

 • uszkodzenie łąkotki
 • uszkodzenia wiązadła krzyżowego
 • nieprawidłowości w obrębie stawu kolanowego
 • brak stabilności ruchów w stawach,
 • nawracające obrzęki i ból w obrębie stawów,
 • złamania śródstawowe,
 • torbiele okołostawowe,
 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • obecność ciał obcych w stawie,
 • zmiany nowotworowe w obrębie stawów.
ARTODEZA stawu skokowo-goleniowego

Chirurgiczny zabieg wykonywany w przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych stawu skokowego jest wzajemne usztywnienie (artrodeza) uszkodzonych powierzchni stawowych. Zabieg ten likwiduje ruch w uszkodzonym stawie skokowym, jednocześnie likwidując dolegliwości bólowe.

Jakie są wskazania do artodezy stawu kolanowo skokowego?

 •  zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawu skokowego górnego i dolnego
ARTROTOMIA DUŻEGO STAWU
Jest to technika operacyjna o minimalnej inwazyjności, bardzo podobna do artroskopowej rekonstrukcji stawu kolanowego.

KOŃCZYNY GÓRNE I BARKI

ODBARCZENIE KANAŁU NADGARSTKA
Zabieg polega na odsłonięciu nerwu pośrodkowego na wysokości nadgarstka i przecięciu oraz częściowym usunięciu tkanek powodujących ucisk nerwu.
REKONSTRUKCJA WIĘZOZROSTU BARKOWO-OBOJCZYKOWEGO

Jest to technika operacyjna o minimalnej inwazyjności, bardzo podobna do artroskopowej rekonstrukcji stawu kolanowego. Leczenie odbywa się pod kontrolą kamery i bardzo małego obiektywu, który pozwala na obserwację wnętrza stawu. Zamiast dużej kilkunastocentymetrowej rany odbywa się ono poprzez dwa ok. 5-8mm nacięcia. Sprzyja to szybszemu powrotowi do zdrowia pacjenta oraz zmniejsza ryzyko zakażenia okołooperacyjnego.

Różnica pomiędzy zabiegiem artroskopii a zabiegiem rekonstrukcji stawu polega na wprowadzeniu do stawu zminimalizowanych implantów. Ich zadanie polega na stabilnym, szybkim łączeniu tkanek stawu, które po połączeniu zrastają się.

Podczas artroskopii do stawu wprowadzany jest płyn, który rozciąga torebkę stawu i pomaga w uzyskaniu odpowiedniego obrazu jego wnętrza. Bezpośredni wgląd umożliwia poszukiwanie i znalezienie uszkodzonych tkanek a następnie ich leczenie. Poprzez nacięcia skóry wprowadzane są zminimalizowane narzędzia chirurgiczne, którymi oczyszcza się, usuwa lub szyje tkanki wewnątrz stawu bez jego otwierania. Metoda ta jest mniej inwazyjna od zabiegu artrotomii, podczas której otwierany jest cały staw. Artrotomia, czyli szerokie otwarcie jamy stawu znajduje nadal zastosowanie w chorobach, których leczenie nie jest możliwe poprzez artroskopię

OBNIŻENIE PRZYCZEPÓW PROSTOWNIKÓW (łokieć tenisisty) Leczenie tzw. łokcia tenisisty.

Leczenie tzw. łokcia tenisisty.

Na czym polega łokieć tenisisty?

Jest to choroba przyczepu ścięgien prostowników nadgarstka do nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Jest jedną z najczęstszych nieurazowych przyczyn dolegliwości bólowych stawu łokciowego. Grupą szczególnie narażoną na wystąpienie choroby są pracownicy fizyczni, wykonujący regularne ruchy prostowania, zginania, pronacji i supinacji nadgarstka oraz zawodnicy tenisa ziemnego, skąd potoczna nazwa choroby.

Jakie towarzyszą mu objawy?

Większość pacjentów zgłasza dolegliwości bólowe zlokalizowane po bocznej stronie stawu łokciowego, zwykle promieniujące wzdłuż mięśni prostowników do nadgarstka. Formowanie dłoni w pięść również może być bolesne. Występuje dodatkowo osłabienie siły chwytu. Ból jest zróżnicowany: od sporadycznego, o niewielkim nasileniu do ciągłego, ostrego.

OBNIŻENIE PRZYCZEPU ZGINACZY (łokieć golfisty)

Entezopatia nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, określane potocznie jako łokieć golfisty, jest to zespół bólowy przyczepu mięśni zginaczy nadgarstka położonych po stronie przyśrodkowej stawu łokciowego.

Jakie są objawy łokcia golfisty?

 • Podstawowym objawem jest stopniowo nasilający się ból po przyśrodkowej stronie stawu łokciowego, bez ograniczenia jego ruchomości, czucia i sił. Ból nasila się podczas wykonywania rzutów oraz nawracania przedramienia z oporem.
 • Maksymalna tkliwość odczuwalna jest w miejscu, przyczepu początkowego mięśni: nawrotnego obły i zginacza łokciowego nadgarstka.
 • W zależności od zaawansowania zmian, ból może być niewielki i pojawiać się głównie na początku aktywności fizycznej lub bardzo dotkliwy.
 • Czasem entezopatii nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej towarzyszy ucisk nerwu łokciowego w rowku.

W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

ALLOPLASTYKA TOTALNA STAWU BIODROWEGO

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego.

Na czym polega?

Alloplastyka stawu biodrowego jest operacją polegającą na wymianie chorego stawu biodrowego na sztuczny. Podczas operacji usuwa się uszkodzoną głowę kości udowej i wnętrze panewki oraz zastępuje się je sztucznymi elementami.

Jakie są wskazania do alloplastyki stawu biodrowego?

 • Najczęściej całkowitą endoprotezę implantuje się u pacjentów mających zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych.
OPERACJA PALUCHA KOŚLAWEGO

Usuwanie haluxów.

Jak powstają haluxy?

Paluch koślawy, czyli nieprawidłowe ustawienie I palca stopy powstaje przy predyspozycjach genetycznych i na skutek przewlekłego działania czynników zewnętrznych – przede wszystkim zbyt ciasnego obuwia, oraz wysokich obcasów. Patologia dotyczy układu kostnego, jednak kluczową rolę w powstaniu paluchów koślawych mają mięśnie i tkanka łączna. Osłabienie mięśni krótkich i długich stopy oraz nieprawidłowa budowa tkanki łącznej przyczyniają się do powstania paluchów koślawych. Obecność paluchów koślawych utrudnia chodzenie, stanie, powoduje przewlekłe dolegliwości bólowe, a nieleczone zniekształcenie może prowadzić do rozwoju zmian zwyrodnieniowych w stawach kolanowych i biodrowych.

Paluch koślawy jest nie tylko defektem kosmetycznym, ale u znacznej większości pacjentów powoduje również dolegliwości bólowe, problemy z doborem obuwia i ograniczenia w uprawianiu sportów. Chociaż klasycznie paluch koślawy kojarzy się z płcią piękną, to również panowie nie są wolni od tego schorzenia stóp – 10% przypadków dotyczy mężczyzn.

OPERACJA STAWU RZEKOMEGO OBOJCZYKA, PRZEDRAMIENIA, PODUDZIA

Staw rzekomy – rodzaj zaburzeń zrostu kości.

Na czym polega staw rzekomy?

Objawy stawu rzekomego można podzielić na kliniczne i radiologiczne. Kliniczne to utrzymywanie się dolegliwości bólowych w miejscu złamania, szczególnie w obciążeniu kończyny, ruchomość patologiczna, nieco wyższa temperatura kończyny w miejscu złamania. Do objawów radiologicznych należy widoczna szczelina przełomu w czasie, kiedy powinien być już widoczny zrost kostny.

A. Do szpitala każdy Pacjent przyjmowany jest w dniu operacji.

B. Pacjenci operowani w znieczuleniu ogólnym muszą pozostać w szpitalu co najmniej jedną noc.

C. Dyżur nocny pełni lekarz laryngolog oraz pielęgniarka.

D. Pacjent może opuścić oddział na następny dzień w przypadku braku przeciwwskazań stwierdzonych przez lekarza laryngologa podczas porannego badania.

Sprawdź termin zabiegów: FESS, usuwanie migdałków, operacja przegrody nosowej odbywających się w Poznańskim Centrum Otolaryngologii w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 37. Zapytaj w rejestracji lub telefonicznie.


Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

(+48) 61 66 88 444


Pomimo pandemii Covid-19 nie wstrzymaliśmy naszej działalności. Z zachowaniem najwyższych środków ochrony osobistej zabiegi operacyjne oraz konsultacje specjalistów w naszej placówce odbywały się planowo. Jesteśmy i zawsze będziemy do Państwa dyspozycji. Taka jest nasza misja.


Skontaktuj się z nami