tel. 61 66 88 444     recepcja@szpitalpodolany.pl
tel. 61 66 88 444     recepcja@szpitalpodolany.pl
574241D5-C691-42B2-BC18-61E04CC7D3A7

lek. med. Danuta Tomkowiak – Kedzia

Neurologia dziecięca

Ukończone studia: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w roku 1997
Ukończone specjalizacje: pediatria: 2009r. neurologia dziecięca 2014 rok
Dodatkowe kursy: kurs EEG, kurs diagnostyki neurorozwojowej wg Vojty, kurs masażu Shantala
W pracy zajmuję się : diagnostyką i leczeniem dzieci z chorobami neurologicznymi (w tym z padaczkami), oceną neurorozwojową dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, diagnostyką zaburzeń mowy.