W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

LECZENIE OPERACYJNE PRZEPUKLIN BRZUSZNYCH

PRZEPUKLINY PACHWINOWA - OPERACJA SPOSOBEM LICHTENSTEINA

Przepuklina jest to nieprawidłowe przemieszczenie zawartości jam ciała przez naturalne lub nabyte otwory w powłokach.

Na czym polega?

Przepuklina pachwinowa to uwypuklenie otrzewnej, do którego przemieszczają się narządy jamy brzusznej przez otwór w przedniej ścianie brzucha znajdujący się w okolicy pachwiny. W obrębie przepukliny znajdują się wrota oraz worek wraz z zawartością, którą stanowią sieć i jelito cienkie jak również mogą to być narządy jamy brzusznej.

Jakie są objawy?

Zwykle objawem przepukliny jest uwypuklenie zwiększające swoje rozmiary podczas kaszlu, czasami jedynym objawem jest ból podbrzusza bez uwypuklenia. Najpoważniejszym powikłaniem u chorych z przepukliną jest uwieźnięcie w niej pętli jelitowej i martwica jelita prowadząca do zapalenia otrzewnej – wówczas operacja wykonywana jest w trybie pilnym. Ryzyko uwięźnięcia wynosi ok. 20%, dlatego zaleca się, aby operować zanim dojdzie do powikłania.

Metody leczenia:

Współczesne sposoby leczenia przepukliny to metody beznapięciowe polegające na zaopatrzeniu przepukliny bez zszywania tkanek pod napięciem. Większość metod beznapięciowych polega na wszczepieniu syntetycznej siatki, którą umieszcza się na tylnej ścianie kanału pachwinowego i mocuje szwami do otaczających tkanek. Dzięki tej technice operacyjnej obniżyła się częstość nawrotów przepukliny z 30% do 1%.

Opisywany zabieg zwykle wykonywany jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym – znieczulenie takie polega na podaniu leku znieczulającego w bezpośrednie sąsiedztwo rdzenia kręgowego do płynu mózgowo rdzeniowego. W naszej klinice możliwe jest wykonanie takiego zabiegu także w znieczuleniu ogólnym.

W PCO procedura operacja przepukliny polega na wykonaniu zabiegu oraz hospitalizacji pacjenta przez noc pod opieką lekarza dyżurnego oraz pielęgniarki.

Pacjent zostaje wypisany – w przypadku braku przeciwwskazań – po porannym obchodzie lekarza.

PRZEPUKLINA PĘPKOWA

A. Do szpitala każdy Pacjent przyjmowany jest w dniu operacji.

B. Pacjenci operowani w znieczuleniu ogólnym muszą pozostać w szpitalu co najmniej jedną noc.

C. Dyżur nocny pełni lekarz laryngolog oraz pielęgniarka.

D. Pacjent może opuścić oddział na następny dzień w przypadku braku przeciwwskazań stwierdzonych przez lekarza laryngologa podczas porannego badania.

Sprawdź termin zabiegów: FESS, usuwanie migdałków, operacja przegrody nosowej odbywających się w Poznańskim Centrum Otolaryngologii w Poznaniu przy ul. Straży Ludowej 37. Zapytaj w rejestracji lub telefonicznie.


Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

(+48) 61 66 88 444


Byliśmy do Państwa usług, gdy państwowe szpitale były zamknięte i odmawiały pomocy. Jesteśmy i zawsze będziemy. Dla Państwa. Taka jest nasza misja.


Skontaktuj się z nami